Vier nieuwe gebiedsrapportages Grensmaas

Met de afronding van de inrichting van het Zuidelijke deel van de Grensmaasvallei, is het Grensmaasproject anno 2020 voor de helft uitgevoerd. Maas in Beeld heeft in dat kader onderzoek gedaan in de eerste heringerichte gebieden.

Nadat eerder al rapportages van Geulle a/d Maas en Borgharen zijn verschenen, zijn hier in 2020 vier nieuwe rapporten aan toegevoegd:

Het betreft gebiedsonderzoeken in het kader van het Vlaams-Nederlandse Maas in Beeld project dat sinds 2016 specifiek de nieuwe gebieden van de zuidelijke Grensmaas inventariseert net na inrichting (Borgharen, Itteren, Herbricht, Geulle). Daarnaast is het een onderzoek van de langstlopende natuurterreinen langs de Grensmaas, te weten Meers, Hochter Bampd en Kerkeweerd.

Voor dit project bestaat een uitgebreide groep van ondersteunende partners aan Vlaamse en Nederlandse zijde, van waterbeheerders, terreinbeherende organisaties en uitvoerende partijen.