Publicaties

voorkant-soortenrapportNieuw: Soortenrapport Flora Maasdal

Hierin wordt een compleet beeld geschetst van de ontwikkeling van de belangrijkste flora langs de Maas, geïllustreerd met stippenkaarten van de periode 1980-1993 tegen de periode 1994-2007. Het rapport zal op deze website worden gepubliceerd.

Klik hier voor downloaden

 

Rapport Vlaamse Maasgebieden

Download hier het aparte gebiedsrapport van de Vlaamse gebieden langs de Grensmaas.

 

 

 

 

Gebiedsrapporten downloaden of bestellen

Alle gebiedsrapporten zijn te vinden en te downloaden via het overzicht of via de alfabetische lijst in de linker kolom. Daarnaast zijn de rapporten gebundeld in een vierdelige serie. Deze serie kost 55 euro (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via het contactformulier.voorkanten-gebiedsrapporten

 

voorkant-syntheserapport

Syntheserapport

Het syntheserapport “Maas in Beeld “Succesfacoren voor een natuurlijke rivier” kunt u hier downloaden. Ook dit rapport is te bestellen: 10 euro (exclusief verzendkosten).

 

 

figuur-rapport-standaardlijStandaardlijst floramonitoring rivierengebied

Bij de florainventarisaties van Maas in Beeld is gebruik gemaakt van een vaste lijst met indicatieve soorten

Download hier

>Lees meer

Artikelen

Peters B. & G. Kurstjens, 2011. De ontwikkeling van stroomdalflora langs de Maas; relaties met uiterwaardinrichting en beheer. Natuurhistorisch Maandblad in prep.

Kurstjens, G. & B. Peters, 2011. 15 jaar ecologisch herstel langs de Maas: hoe reageert de flora?  De Levende Natuur, 112/1, pag. 11-17.

Peters, B., G. Kurstjens & P. Calle, 2009. De vegetatie van de Stalberg. Een Zandmaasgradiënt optima forma. Natuurhistorisch Maandblad 98/7, pag. 138-147.

Calle, P., G. de Knijf, G. Kurstjens & B. Peters, 2008. De historische en actuele verspreiding van het Bruin blauwtje en het Hooibeestje langs de Maas.  Natuurhistorisch Maandblad, 97 | 4, 72-75.

Calle, P., G. de Knijf, G. Kurstjens & B. Peters, 2007. Actuele en historische Libellenfauna van de Grensmaas. Natuurhistorisch Maandblad, 96/10, pag. 269-277