Over Maas in Beeld

Doorstart Maas in Beeld in 2016 langs de Grensmaas!
Lange ereprijs bij Borgharen
Lange ereprijs bij Borgharen

In 2016 heeft ‘Maas in Beeld’ een doorstart gemaakt met nieuwe serie onderzoeken langs de Maas. Een groot aantal partners in het project werkt de laatste jaren hard aan de uitvoering van het Grensmaasproject. Inmiddels is de herinrichting van drie grote nieuwe natuurgebieden (Borgharen, Geulle a/d Maas en Meers) een feit en wordt hard gewerkt aan de afronding van het hele Zuidelijke Grensmaastraject. In 2016 en 2017 worden daarom de eerste natuurresultaten van de nieuwe gebieden onderzocht. Ook wordt geadviseerd over optimalisaties voor het project. <lees meer>

 

Oude-Maasarm-Wanssum-11-apr
Kwelmoerasbos Oude Maasarm Meerlo

2010 en 2011: Excursies Maasgemeenten Zandmaas

In 2010 hebben vanuit ‘Maas in Beeld’ verschillende excursiedagen plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende Maasgemeenten uitgenodigd om de Maasgebieden in hun nabije omgeving te bezoeken. De nadruk lag op gemeenten langs de Zandmaas (traject Roermond-Gennep) vanwege het grote aantal projecten dat hier op stapel staat en het bijzondere karakter van deze terrassenrivier. In 2010 zijn o.a. de gemeente Leudal, Venraij en Peel en Maas mee geweest. Er lopen nog contacten met Gennep, Bergen, Roermond en Maasgouw.

Voor meer info: klik hier

Sleutelbloem-Roosteren-Bart
Gulden Sleutelbloem bij Roosteren

2011: Nieuwe publicaties over de flora van het Maasdal

Recentelijk zijn vanuit Maas in Beeld twee artikelen verschenen over de ontwikkeling van de flora in het Maasdal. De publicaties gaan in op de oorzaken van de grote veranderingen die we de laatste jaren langs de Maas zien en wat dit betekent voor lopende inrichtingsprojecten en terreinbeheer.

Voor meer info: klik hier

Lus-Linne-Bart-Peters-Drift2010: Gebiedsonderzoek en inrichting “Lus van Linne”

Vanuit een samenwerking met het project “Nieuw Leven in de Lus van Linne” heeft ‘Maas in Beeld’ in 2010 onderzoek gedaan naar bestaande natuurwaarden in dit gebied en de ontwikkeling die het gebied heeft doorgemaakt sinds de grote overstromingen van 1993 en 1995.

Klik hier voor meer info en de gebiedsrapportage

 

Uitstroom-hoogwatergeul-Lom2010: Nieuw rapport: De Flora van het Maasdal

Oktober 2010 is een uitgebreid standaardwerk verschenen over de ontwikkeling van de flora langs de Maas in de laatste 20 jaar. Klik hier voor meer en downloaden

 

logo RiB Rijnboom C copy lr2009: Na Maas in Beeld ook ‘Rijn in Beeld’
Na het succes van Maas in Beeld is in 2009 langs de Rijntakken (Waal, Rijn en IJssel) een vergelijkbaar project van start gegaan. Klik hier om naar de website van Rijn in Beeld te gaan

Maas in Beeld in 2009

De vele spin-off en nieuwe kennis die het project heeft voortgebracht hebben verschillende partners echter doen besluiten om Maas in Beeld ook in 2009 voort te zetten. Zo zijn er nieuwe gebieden toegevoegd, publieks- en doelgroepexcursies georganiseerd, een uitgebreid soortenrapport opgesteld en het kennisnetwerk voor beheer, inrichting en ontwikkeling van het Maasdaal is versterkt. Lees meer…

Publicaties downloaden of bestellen

Alle gebiedsrapporten zijn apart te downloaden via het overzicht van gebieden. Deze rapporten zijn gebundeld in vier publicaties en samengevat in het syntheserapport “Maas in Beeld: Succesfactoren voor een natuurlijke rivier“.  Lees meer over rapporten downloaden of bestellen…

Doelstellingen Project Maas in Beeld

Het project ‘Maas in Beeld’ heeft drie belangrijke doelen:

  • Een zo compleet mogelijk beeld van de flora en fauna in zoveel mogelijk natuurgebieden; hierbij ontstaat ook een overzicht van alle beschermde en bedreigde soorten langs de hele Maas;
  • De Maas weer op de kaart zetten en stimulans zijn voor verdere ontwikkelingen en projecten; het project levert inhoud aan voor het verhaal achter natuurherstel naar publiek, overheden en vakorganisaties; ook ten behoeve grote natuur- en rivierverruimingsprojecten als project Grensmaas, Zandmaas, Maascorridor, Stroomlijn en Meer Maas.
  • Inzichtelijk maken wat de succesfactoren (of juist faalfactoren) zijn van ecologisch herstel langs de Maas; welke processen zijn belangrijk en wat zijn de lessen voor beheer en inrichting van het rivierengebied.

logo-MiBUit het project zullen een hele serie documentaties en rapporten volgen over de gebieden langs de Maas. Daarnaast komt er een aparte brochure met “lessen voor beheer en inrichting” uit. Belangrijker is dat de nieuw verworven inzichten en kennis actief zullen worden uitgedragen zodat ze in de praktijk benut kunnen worden. Er zijn onder meer tal van excursies en velddagen gepland met belangrijke betrokken organisaties en publiek, er is veel aandacht voor de resultaten in de pers en in het najaar van 2008 volgde een groot eindsymposium. Het doel is ook om het enthousiasme uit “Maas in Beeld” de komende jaren door te laten in tal van concrete projecten langs de Maas.

Vragen en contact

Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van het project Maas in Beeld, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.