Vier nieuwe gebiedsrapportages langs de Brabantse Maas

Geulen met klinkhout in de Hemelrijkse Waard

Onlangs (maart 2020) zijn vier nieuwe gebiedsrapportages toegevoegd aan de verzameling van Maas in Beeld:

Het betreft hier vier nieuwe gebiedsonderzoeken in het kader van het deelprogramma van Maas in Beeld dat sinds 2016 specifiek langs de Noord-Brabantse Maas loopt (Bedijkte en Getijdenmaas). Langs dit riviertraject is natuurontwikkeling relatief laat op gang gekomen, maar de laatste jaren worden juist hier veel nieuwe hoogwater- en natuurprojecten gerealiseerd. Dit gebeurd onder meer als onderdeel van het KRW-programma van Rijkswaterstaat, als onderdeel van particuliere delfstofwinprojecten en door grondaankoop door Provincie en terreinbeherende organsaties.

Partners in dit deelproject zijn de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de firma Wetering BV., K3Delta en de Dekker Groep.