Vier nieuwe gebiedsrapportages langs de Brabantse Maas

Geulen met klinkhout in de Hemelrijkse Waard (foto Bart Peters)

Onlangs (maart 2020) zijn vier nieuwe gebiedsrapportages toegevoegd aan de verzameling van Maas in Beeld:

Het betreft hier vier nieuwe gebiedsonderzoeken in het kader van het deelprogramma van Maas in Beeld dat sinds 2016 specifiek langs de Noord-Brabantse Maas loopt (Bedijkte en Getijdenmaas). Langs dit riviertraject is natuurontwikkeling relatief laat op gang gekomen, maar de laatste jaren worden juist hier veel nieuwe hoogwater- en natuurprojecten gerealiseerd. Dit gebeurd onder meer als onderdeel van het KRW-programma van Rijkswaterstaat, als onderdeel van particuliere delfstofwinprojecten en door grondaankoop door Provincie en terreinbeherende organsaties. Partners in dit deelproject zijn de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de firma Wetering BV., K3Delta en de Dekker Groep.