Maas in Beeld-Vlaanderen (Grensmaas)

Sinds 2009 is Maas in Beeld de grens over gestoken. Ook aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas zijn voortbordurend op de activiteiten aan Nederlandse kant initiatieven gestart.

Symposium Maas in Beeld-Vlaanderen, 23 oktober 2009

Op vrijdag 23 oktober zal een Vlaams Maas in Beeld symposium gehouden worden in Stokkum. Tijdens het symposium zal onder meer ingegaan worden op de Vlaamse resultaten van natuurontwikkeling en de recente inrichtingsprojecten bij Kerkeweerd, Herbricht en Hochter Bampd.

Voor meer info en aanmelding zie de website van Regionaal Landschap Kempen en Maasland: klik hier.

Download het rapport (PFD)Nieuw gebiedsrapport : Vlaamse natuurgebieden

Nadat voor de Nederlandse natuurgebieden al 4 gebiedsrapporten zijn verschenen, verschijnt in oktober deel 5 (download) dat gaat over de Vlaamse natuurgebieden. Dit rapport is geschreven vanuit het Vlaamse Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en Maas in Beeld gezamenlijk.

De Vlaamse Grensmaasprojecten

Aan de Vlaamse kant van de Grensmaas liggen sinds kort enkele fraaie voorbeelden van weerdverlaging. Er zijn door NV De Scheepvaart werken uitgevoerd in de volgende drie gebieden:

1. Kerkeweerd (bij Stokkum)

Kerkeweerd, augustus 2009 (Bart Peters)

In het terrein van de Groeskens (zuidzijde natuurgebied) is een grote weerdverlaging en stroomgeulverbreding uitgevoerd. Dit is een erg geslaagd voorbeeld van het concept zoals destijds ook voor het Grensmaasproject ontwikkeld, waarbij de rivier van overstromende grindbanken langszaam oploopt naar droge grindbanken. De komende jaren mag hier een zeer bijzondere ontwikeling op het verse grind verwacht worden.

Aan de rivier is de oude oeverdam die voorheen vanaf ca. 1200m3/s overstroomde verwijderd. Aan de noordzijde van de Kerkeweerd is in de Plas Negendoord een nieuwe dam/zomerdijk aangelegd. Deze is hierdoor in tweeen gesplitst: een dynamisch deel met sterk wisselende waterstanden aan de rivierzijde en een wat stagnanter, grondwatergevoed deel tegen de oude Maasmeander van Stokkum aan.

Ondanks dat grote delen van het bestaande natuurgebied vergraven zijn (met ook bijzondere soorten) mag dit toch als een aanzienlijk verbetering worden beschouwd. De uitgangssituatie pas nu veel beter bij het Grensmaassysteem en de ervaringen laten zien dat bijzondere soorten met deze manier van inrichten ook weer snel op eigen kracht kunnen terugkeren.

Hier een kort filmpje van de nieuwe grindvlakte op Kerkeweerd, opgenomen in augustus 2009.

2. Herbricht

Rond het gehucht van Herbricht is een een groot deel van de weerd verlaagd tot op het grind. een deel van het grind is in de bedding gestort om die morfologisch interssanter te maken en de effecten van waterstaatkundige drempels in de rivier hier te verzachten. Omdat ook bij Herbricht relatief hoog gelegen grindvalkte is achter gelaten mag hier de komend ejaren een spectaculaire natuurontwikkeling worden verwacht met alle soorten van een grindrivier.

3. Hochter Bampd

Ook bij Hochter Bampd zijn vergelijkbare werken uitgevoerd, waarbij de oeverdam/zomerkade is verlaagd tot een grindbank en een geul door de oude grindplas is getrokken.