Doorstart langs de Grensmaas!

Maas in Beeld weer van start langs de Grensmaas!

Lange ereprijs bij Borgharen
Lange ereprijs bij Borgharen

Dit voorjaar heeft ‘Maas in Beeld’ een doorstart gemaakt met nieuwe serie onderzoeken langs de Maas. Een groot aantal partners in het project werkt de laatste jaren hard aan de uitvoering van het Grensmaasproject. Inmiddels is de herinrichting van drie grote nieuwe natuurgebieden (Borgharen, Geulle a/d Maas en Meers) een feit en wordt hard gewerkt aan de afronding van het hele Zuidelijke Grensmaastraject. Ook aan Vlaamse zijde zijn de laatste jaren nieuwe gebieden heringericht, zoals Hochter Bampd en Herbricht.

Met een project van deze schaal (45 km rivier) is het cruciaal om ook vanaf het begin een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het veld. Hoe ontwikkelt het landschap en de natuur zich vanaf het eerste moment? Krijgen we wat we verwachten? En wat betekenen de ontwikkelingen voor het rivierbeheer, ecologie en de hoogwaterveiligheid op lange termijn? Daarnaast wordt gekeken naar hoe/waar er binnen de kaders van het lopende project verbeteringen voor toekomstige deelprojecten

Meers
Meers

mogelijk zijn. Dit helpt ook bij toekomstige maatregelen die uitgevoerd worden i.h.k.v. de Europese Kaderrichtlijn Water (waar m.n. Rijkswaterstaat aan werkt) en het provinciale natuurbeleid.

Het Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat, De Maaswerken, het Ministerie van Economische Zaken, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ark en het Wereld Natuurfonds hebben elkaar daartoe opnieuw gevonden. In het seizoen van 2016 zijn de locaties Borgharen, Geulle a/d Maas en Meers uitgebreid onderzocht, waarbij vooral is gekeken naar flora, insectenfauna en amfibieën. Daarnaast heeft een extra onderzoek in de bedding van de rivier plaatsgevonden, waarbij zowel naar vissen als naar kleine waterfauna (macrofauna, zoals libellenlarven, haften en kokerjuffers) is gekeken. De eerste resultaten leveren al waardevolle informatie op voor toekomstige maatregelen. Voor 2017 staan nog een aantal andere deelprojecten op het programma.

meers-aug-2016-bp-4
Koniks bij Meers

Naar verwachting zullen de eerste resultaten van het evaluatieproject als voorjaar 2017 op deze site verschijnen. We zullen proberen met regelmaat over nieuwe ontwikkelingen berichten.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Gijs Kurstjens

 

Voor meer info over de Grensmaas en het project zie o.a. de volgende sites: