Maas in Beeld in 2009

De vele spin-off en nieuwe kennis die het project heeft voortgebracht hebben verschillende partners echter doen besluiten om Maas in Beeld ook in 2009 voort te zetten. De belangrijkste acties voor 2009 op een rij:

Pieterplas, augustus 2009 (Foto: Bart Peters)
Pieterplas, augustus 2009 (Foto: Bart Peters)

1. Extra gebiedsonderzoeken

Met name op aanvraag van Rijkswaterstaat zullen enkele extra gebieden worden onderzocht. Dit onderzoek completeert het beeld van natuurontwikkeling langs de Maas verder, maar levert tegelijkertijd gegevens op voor uitvoering van enkele aanstaande ecologische herstelprojecten in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

Gebieden waar in 2009 extra onderzoek zal worden gedaan zijn:

  • De Mussenwaard (De Hedelse Benedenwaarden)
  • De Empelse Waard
  • De Ooldergreend bij Wessem
  • Pieterplas (bij Maastricht/Oost-Maarland)

2. Publieksexcursies

In de loop van 2009 zullen minima al 4 grote publieksexcursies worden georganiseerd. Deze excursies zijn specifiek bedoeld om het bredere publiek kennis te laten maken met de recente ontwikkelingen in de natuur langs de Maas en de vragen die spelen rond uiterwaardinrichting, hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling in brede zin.

3. Doelgroepexcursies

Excursie Kerkeweerd

Net als in 2008 zullen meerdere aanvullende excursies plaatsvinden voor specifieke groepen van overheden (gemeenten, DLG etc.), natuurorganisaties en rivierbeheerders. Tijdens deze buitendagen kunnen betrokkenen in detail kennis maken met concrete ecologische ontwikkelingen en omringende actuele vraagstukken langs de Maas.

4. Soortenrapport Maasdal

Na het verschijnen van een 4-tal uitgebreide gebiedsrapporten, wordt er in 2009 een apart soortenrapport opgesteld. Hierin zal het ontwikkelingsbeeld van een groot aantal typische riviersoorten over de hele Maas worden geschetst. De nadruk zal liggen op flora, maar ook enkele beschermde diersoorten als Bever en Beekrombout zullen worden meegenomen.

5. Verdere samenwerking

Maas in Beeld heeft tussen 2006 en 2008 gezorgd voor een vruchtbaar samenwerkingsnetwerk van belangrijke Maas-organisaties. Deze samenwerking zal in 2009 voortgezet worden, waarbij kennisuitwisseling en onderlinge contacten voor een verder verbetering van beheer, inrichting en ontwikkeling van het Maasdal kunnen zorgen.