Flora van het Maasdal

fotos flora soortenrapport copyIn het kader van ‘Maas in Beeld’ is uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de flora van het Maasdal. Hoe zijn de veranderingen in de laatste 20 jaar verlopen? In enkele publicaties is geschetst welke soorten vooruit zijn gegaan en welke nog achterblijven. Wat zijn succesfactoren voor de soms spectaculaire terugkeer van veel soorten geweest? Enkele oorzaken springen er hierbij uit:

-> De overgang van agrarisch beheer naar natuurbeheer (langs de Maas veelal als extensief jaarrondbegraasde natuurterreinen met ruimte voor rivierprocessen). Aankoop van gronden in het kader van de Ecologisch Hoofdstructuur en allerhande losse overeenkomsten projecten was hierbij een belangrijke succesfactor.

->De terugkeer van open, zandige en grindige biotopen, enerzijds door inrichting en graafwerkzaamheden, anderzijds door spontane sedimentatie en erosie in nieuwe natuurgebieden langs de Maas. Dit is ook een belangrijke oorzaak van het feit dat het Zuidelijk Maasdal zich vooralsnog floristisch sneller en soortenrijker ontwikkelt.

Andere oorzaken liggen bijvoorbeeld in een betere waterkwaliteit (waterplanten), klimaatverandering en het ontstaan van grotere bronpopulaties van bepaalde soorten in de nieuwe natuurgebieden, waardoor het koloniseren van nieuwe gebieden stroomafwaarts steeds gemakkelijker verloopt.

Publicaties flora Maasdal (downloads)

Er zijn vanuit Maas in Beeld 3 publicaties over de flora verschenen:

pdf icoonArtikel De Levende Natuur: Kurstjens & Peters, 2011. 15 jaar ecologisch herstel langs de Maas: hoe reageert de flora?

pdf icoonArtikel Nat hist. Maandblad: Peters & Kurstjens, 2011. De ontwikkeling van de stroomdalflora langs de Maas; relaties met inrichting en beheer.

pdf icoonAchtergrondrapport ‘De Flora van het Maasdal’

 

 

voorkant-soortenrapport-lrHet grootschalige onderzoek van Maas in Beeld kwam tot stand door uitgebreid veldonderzoek aangevuld met alle beschikbare data-archieven in Nederland. Hierbij dankt het project ook alle dataleverende organisaties die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit overzicht:

het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, Stichting Floron, Alterra, Instituut voor Bos en Natuurbehoud Vlaanderen, Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap en Rijkswaterstaat Limburg.

 

pagina kruisbladwalstro copy