De effecten van het zomerhoogwater 2021

Het hoogwater van de zomer 2021 was een ongekend hoogwaterfenomeen. Nooit kende de Zuidelijke Maasvallei in het groeiseizoen een dergelijk hoge afvoer. De kracht waarmee het water door de Grensmaas stroomde leidde tot tal van spectaculaire morfologische veranderingen met nieuwe grindbanken bij Meers en indrukwekkende zandwaaiers in de Kerkeweerd bij Stokkem. Bekend is dat de natuur langs de Grensmaas veerkrachtig is en dat veel soorten ook deels afhankelijk zijn van dit soort periodieke afvoerextremen. Het systeem wordt gereset, waarbij overal nieuwe pioniersituaties ontstaan en nieuwe vestigingskansen voor o.a. stroomdalplanten, kenmerkende insecten en vogelsoorten als Kleine plevier en Oeverloper. De bolletjes van Daslook en Voorjaarshelmbloem worden afgezet in de ooibossen en amfibieën als Rugstreeppad en Boomkikker kunnen zich over grote afstanden door het rivierdal verspreiden. Om dit soort effecten van het zomerhoogwater van 2021 in beeld te brengen heeft Maas in Beeld samen met het Instituut voor Natuurbehoud in Vlaanderen (INBO) een studie gedaan naar de ecologische effecten. De resultaten hiervan zijn hier te downloaden:

Ecologische impact hoogwater juli 2021 op flora en fauna van de Grensmaas: Hochter Bampd, Meers & Kerkeweerd