Maasheggen, Oeffelt

Oeffelter Meent

De Oeffelter Meent is een uiterwaardengebied langs de Brabantse Maas bij Oeffelt. Er zijn enkele percelen die ooit vergraven zijn tot op het onderliggende grind en zand. Dit zijn al sinds jaar en dag goed ontwikkelde stroomdalgraslandjes met soorten als Grote tijm, Vorjaarszegge en Voorjaarsganzerik. Het grootste deel van het gebied bestaat uit relatief kleiige en vooralsnog soortenarme hooilanden.

Download: Rapport Oeffelter Meent (PDF)