hedelse-benedenwaarden-2006_bart_lage_resMussenwaard

De Mussenwaard – onderdeel van de Hedelse Benedenwaarden – is een grazige uiterwaard langs de Getijdenmaas bij Hedel. Grote delen bestaan uit relatief soortenarm grasland met een agrarich verleden, maar de oeverwal in het gebied bevat nog aardige stroomdalvegetaties en een kolonie Oeverzwaluwen.

Download: Rapport Mussenwaard (PDF)

Deze rapportage bevat ook planadviezen voor de aanleg van nevengeulen in de Hedelse Benedenwaarden.

inrichtingsplan-Mussenwaard