Lus-Linne-Bart-Peters-DriftLus van Linne

In 2010 is vanuit project Maas in Beeld samenwerking ontstaan met het project “Nieuw Leven in de Lus van Linne”. Dit project van Ballast Nedam beoogt de komende jaren om de hele meanderboog van Linne tot een aantrekkelijk en beter toegankelijk natuurgebied om te vormen. Door het verder verdiepen van met name de Gerelingsplas, kan het overige deel van de Lus beter ingericht worden voor natuur, waarbij meer ruimte ontstaat voor grindige riverafzettingen, ooibos en stroomdalgrasland. Jos Rademakers heeft hiertoe voor Balast Nedam en in samenwerking met o.a. Limburgs Landschap, de gemeente Roermond, Rijkswaterstaat en Provincie Limburg een plan opgesteld. Voor meer info over het project zie de website van “Nieuw Leven in de Lus van Linne”

luchtfoto met plan copyMaas in Beeld heeft onderzoek gedaan naar bestaande natuurwaarden in 2010 en de ontwikkeling die het gebied heeft doorgemaakt sinds de grote overstromingen van 1993 en 1995. Sommige delen van het gebied (zoals het oude ooibos van de Peupelensteen met Bevers en de spectaculaire waterplanten ontwikkeling in de Maas tegenover Linne) ontwikkelen zich fraai, andere delen zijn achteruit gegaan in de laatste 15 jaar omdat ze na de grote grindafzettingen van 1995 weer in cultuur gebracht zijn. Het is één van de weinige gebieden langs de Maas waar echte grootschalige grindafzettingen kansrijk zijn. Vanuit Maas in Beeld is ook meegedacht over de beste inrichting voor het gebied. De rapportage van het natuuronderzoek is hier vrij downloadbaar:

pdf icoonGebiedsrapportage Lus van Linne

Klik voor recente waarnemingen uit de Lus van Linne ook op Waarneming.nl: klik hier

Lus-van-Linne-Bart-P-waterp