Kerkeweerd

  • Riviertraject: Grensmaas
  • Provincie: Limburg (B)
  • Gemeente: Dilsen-Stokkem
  • Dorp: Stokkem
  • Start natuurontwikkeling: 1996
  • Eigendom: gemeente Dilsen-Stokkem, nv De Scheepvaart
  • Beheer: Limburgs Landschap vzw, Agentschap Bos en Natuur
  • Oppervlakte: 40 ha
  • Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk

 

Gebiedsrapportage Kerkeweerd 2006

Aanvullende gebiedsrapportage Vlaamse terreinen Kerkeweerd en Hochter Bampd 2019