© Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Keent

In 2017 is op dit traject gestart met een onderzoek in het gebied ‘Keent’, tussen Ravenstein en Grave. Dit 330 ha grote gebied is enkele jaren geleden heringericht, waarbij de in 1938 gedempte meanderboog (oude Maasarm) weer is open gegraven. Daarnaast is langs de Maas (in de zogenaamde ‘Lelyzone’) een nieuwe hoogwatergeul aangelegd en zijn elders enkele losse moerasjes gegraven.

Brabants Landschap is eigenaar en beheerder van het gebied. Bijna alle buitendijkse gronden zijn omgevormd van landbouw naar natuur. Ze worden begraasd door een grote kudde Taurosrunderen en een klein aantal paarden.

De gebiedsrapportage van Keent kan hier worden gedownload: klik hier.