Hochter Bampd

 

Gebiedsrapportage Hochter Bampd 2008

Gebiedsrapportage Hochter Bampd en Herbricht 2019

Aanvullende gebiedsrapportage Vlaamse terreinen Kerkeweerd en Hochter Bampd 2019

Het Vlaamse natuurgebied Hochter Bampd ligt ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart en de Grensmaas en was één van de eerste voorbeeldprojecten voor natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Tussen 1950 en 1966 is een groot deel van het gebied ontgrind. Het terrein werd in 1975 verkocht aan Nederlandse provincie Limburg, waarna de vegetatie zich vrijwel spontaan heeft kunnen ontwikkelen. Tegenwoordig wordt het beheer gevoerd door Limburgs Landschap vzw. In 2009 / 2010 is het gebied grootschalig heringericht, waarbij o.a. de oeverdam is verlaagd en het gebied beter in het grindlandschap van de Grensmaas is ingepast.