EmpelseWaard14mei09BartPeteEmpelse Waard en de Oude Schans

De Empelse Waard is een smalle uiterwaard tussen Oud Empel en de Maaspoort van Den Bosch. Blikvanger is een oude strang die al rond 1880 ontstaan is bij een bochtafsnijding van de Maas. Hoewel het gebied zeker niet tot de meeste soortenrijke terreinen langs de Maas behoort, komen er enkele indicatieve riviersoorten voor zoals Glassnijder, Zachte haver, Roodborsttapuit en een kolonie Oeverzwaluwen. Naar het westen toe liggen enkele graslanden, die sinds halverwege de jaren 2000 aan de Empelse Waard zijn gekoppeld. Dit deelgebied staat bekend als ‘de Oude Schans’, naar een oud verdedigingswerk dat hier vroeger op de Maasoever stond. Hier bevindt zich één van de mooiste vrij eroderende oevers van het Maasdal, die ook als inspiratiebron heeft gediend voor veel natuurlijke oeverprojecten die sindsdien overal langs de Maas door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd. Het terrein is in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten.

In 2014 is de strang van de Empelse Waard als onderdeel van het KRW-programma van Rijkswaterstaat heringericht, waarbij o.a. opgehoopt slib uit het oostelijk deel van de strang is verwijderd en het westelijke deel van de strang weer aangekoppeld is op de rivier. Hierdoor kon bijvoorbeeld (beperkte) getijdenwerking opnieuw haar intrede. Ook is de oeverdam van de Empelse Waard werd verlaagd, zodat het proces van oeverwalvorming (zandafzetting tijdens hoogwater) weer een nieuwe stimulans heeft gekregen. Om de eerste effecten van deze maatregelen te toetsen is het gebied, na een eerste inventarisatie in 2009, in 2018 opnieuw onderzocht. Beide onderzoeken zijn hieronder te downloaden:

pdf icoondownload gebiedsrapportage 2009 hier

download gebiedsrapportage 2018 hier 

 

oeversDenBoschBartPeters,-D