Analyse-artikelen flora Maasdal

Begin 2011 zullen een tweetal artikelen verschijnen in De Levende Natuur en het Natuurhistorisch Maandblad waarin de ontwikkelingen van de flora in het Maasdal verder geanalyseerd worden. Het gaat om: 1. een overzichtsartikel van 15 jaar veranderingen in de flora door natuurontwikkeling … Lees meer