Excursieprogramma 2010 en 2011: Maasgemeenten

excursie-lrIn 2010 en 2011 zal vanuit ‘Maas in Beeld’ opnieuw een aantal excursiedagen georganiseerd worden. We richten ons daarbij dit jaar vooral op medewerkers en bestuurders van gemeenten langs de Zandmaas en de Maasplassen (traject Roermond-Gennep). Langs de Zandmaas staan veel nieuwe inrichtingsprojecten op stapel. Tegelijkertijd is de Zandmaas een bijzondere terrassenrivier die zowel landschapsgeologisch als – ecologisch om een heel eigen aanpak vraagt (niet vergelijkbaar met andere delen van het Maasdal of met de Rijntakken) (zie voor meer info evt. de volgende publicaties: het “Syntheserapport Maas in Beeld‘”  of het boekje “Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting“).

Een groot aantal Maasgemeenten in het gebied van de Noord-Limburgse Maas zal actief worden benaderd voor de excursiedagen. Tegelijkertijd worden ook andere partijen – die actief zijn rond de ontwikkeling van de Maas  (zoals DLG, Rijkswaterstaat, Provincie) – uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de excursies, zodat ook discussie Uitstroom-hoogwatergeul-Lomen uitwisseling kan plaatsvinden. Bart Peters en Gijs Kurstjens zullen de excursies inhoudelijk verzorgen. Zij zijn landelijk betrokken bij veel projecten en adviezen rond uiterwaardinrichting en specifiek kenners van het Maasdal.

Indien bij gemeenten interesse bestaat kunnen zij zeker ook zelf initiatief nemen voor een excursiedag. Ze kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met Helene Cuppens van communicatiebureau Kenbaar die de dagen organiseert (06 52684995 of helene@kenbaar.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met Bart Peters (bartpeters@drift.nl; 06 45018861) of Gijs Kurstjens (g.kurstjens@planet.nl; 06 38304148).

Oude-Maasarm-Wanssum-11-apr