Beheerdersdag langs de Maas

Beheerdersdag Asseltse Plassen
Beheerdersdag Asseltse Plassen

Op 21 augustus 2007 is vanuit het project Maas in Beeld een excursie voor terreinbeheerders langs de Maas georganiseerd. Met zo’n 16 beheerders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap en Ark werden die dag de Asseltse Plassen bij Roermond en het Proefproject Meers langs de Grensmaas bezocht. Het was een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de resultaten van natuurontwikkeling in de terreinen te bekijken en te bediscussiëren.   Daarnaast werden onderweg bijzondere dingen gezien zoals drie Grote Zilverreigers boven de plas van Asselt , Bruin cypergras op de nieuw aangelegde zandlobben in de plas en Tripmadam op de grindweerden van Meers. Geprobeerd zal worden om volgend seizoen een nieuwe excursie te organiseren.